Šetríme Váš čas

 • Podklady na spracovanie účtovníctva prevezmeme osobne vo Vašej firme
 • Komunikácia s inštitúciami, kým Vy sa venujete svojej podnikateľskej činnosti
 • Sledovanie a podrobné informovanie o platných daňových zákonoch
 • Poradenstvo zdarma
Účtovníctvo a šetrenie času

Služby

ktoré Vám poskytujeme
 • Vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

 • Mzdy a personalistika

 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancov

 • Účtovanie daňových dokladov a kontrola správne zaúčtovanej DPH

 • Spracovanie daňových priznaní k DPH (mesační, štvrťroční platcovia)

 • Prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti

 • Mesačné výkazy o preddavkoch do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne

 • Ročné hlásenie, súhrnný výkaz ZP

 • Spracovanie daňových priznaní DPFO, DPPO

 • Účtovná uzávierka

Novinky

v oblasti účtovníctva

Kontaktujte nás

telefonicky alebo e-mailom

Blanka Machatová – BM accons

Pri Kríži 22
841 02 Bratislava

IČO: 43083005

Mobil: 0917/476 680
E-mail: bmaccons@gmail.com